Przywódcy

Władysław Anders

Władysław Anders przyszedł na świat w Błoniu, 11 sierpnia 1892 roku. Zmarł w Londynie 12 maja 1970 roku. Był polskim wojskowym i politykiem – w tym Naczelnym Wodzem Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i następcą prezydenta RP na uchodźstwie.

Biografia i życiorys Władysława Andersa

Władysław Anders przyszedł na świat dnia 11 sierpnia 1892 roku, w miejscowości Błonie. Został generałem broni Wojska Polskiego , człowiekiem odznaczonym prestiżowym orderem Virtuti Militari,  dowódcą II Korpusu Polskiego, w latach natomiast 1944-1945 był Anders Wodzem Naczelnym Polskich Sił Zbrojnych. Rodzicami Andersa byli: Albert i Elżbieta Anders (z domu nazwiskiem Tauchert).

Naukę Władysław Anders podejmował wpierw w warszawskim gimnazjum, lecz swą naukę później kontynuował na studiach w łotewskiej Rydze, tam też wstąpił Anders do Korporacji Akademickiej Arkonia. Był uczestnikiem I wojny światowej, ponieważ dowodził na froncie tejże szwadronem kawalerii konnej. Wraz z początkiem lat 20 XX wieku Władysław Anders zdecydował się wstąpić do paryskiej Wyższej Szkoły Wojennej. Od 1925 roku był mianowany jako Komendant Warszawy, by w późniejszym czasie zostać Dowódcą Nowogródzkiej Brygady Kawalerii, jak również dowódcą Garnizonu Baranowicze. Podczas II wojny światowej został ranny, a przebywając w Rosji był wieziony w więzieniu NKWD w moskiewskiej Łubiance. Podczas tego blisko 2 letniego pobytu, był Aders wielokrotnie ale bezskutecznie poddawany namowom by wstąpił z własnej woli do Armii Czerwonej. Szczęśliwie później uwolniony z niewoli po podpisaniu polsko – rosyjskiego układu Sikorski-Majski. W roku 1941 został Anders założycielem i dowódcą  Polskich Sił Zbrojnych w Związku Radzieckim. Przykładowo w roku 1945 pełnił już funkcję Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych, jak również Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych. Po II wojnie światowej został Anders pozbawiony polskiego obywatelstwa przez decyzje władz komunistycznych, kontynuował więc swą działalność dla Rządu Emigracyjnego w angielskim Londynie. Odszedł 12 maja 1970 roku w Londynie. Został pochowany zgodnie z swą wolą na Polskim Cmentarzu Wojennym, w miejscu gdzie poległo wielu jego żołnierzy, czyli pod Monte Cassino.

Ciekawostki o Władysławie Andersie

  • Skala dezercji osób pochodzenia żydowskiego z Armii Andersa podczas jej pobytu w Palestynie była absolutna – szeregi wówczas opuściło przeszło 3 tysiące żołnierzy. Źródła mówią jednogłośnie, że dezercje żołnierzy pochodzenia żydowskiego miały miejsce za wiedzą i zgodą dowództwa polskiej formacji. Stosunek do dezerterów kierownictwa Armii wskazuje na to, że nie stwarzano żadnych przeszkód aby Żydzi dochowali wierności, zamiast Armii Andersa, swym semickim korzeniom, które nakłaniały ich wówczas do lojalności zdecydowanie po stronie działań na rzecz powstałego wkrótce Izraela.
  • 1 lipca 1945 roku alianccy żołnierze byli obliczani na działania w ramach operacji „Unithinkable”, czyli w celu wykonania uderzenia w kierunku Polski, by podjąć tam akcję oswobadzania spod sowieckiej okupacji. W ofensywie tej miały walnie brać udział właśnie jednostki Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, którymi dowodził gen. Władysław Anders. Jego żołnierze byli wówczas bez wątpienia gotowi ruszyć z odsieczą okupowanej Polsce, a to bez względu na to, kto miał by okazać się okupantem.

Cytaty Władysława Andersa

„Gdy weźmiemy udział w walkach, uderzenie naszej armii nie powinno być symbolem, lecz służyć celowi, o który walczymy w całym świecie, w walce o Polskę.”

„Jesteśmy małą Polską, tworzymy Polskę wędrowną.”

„Jesteśmy reprezentacją narodu polskiego, jesteśmy Małą Polską, która idzie drogą honoru, drogą naszej tradycji, drogą szczęścia dla naszej Polski.”

„My w Warszawie mamy nasze żony i dzieci, ale wolelibyśmy by raczej zginęły aniżeliby miały żyć pod bolszewikami. My wszyscy wolimy zginąć walcząc, aniżeli żyć na klęczkach.”

„Nikt nie ma prawa handlować honorem i godnością Polski.”

Źródła

https://biografia24.pl/wladyslaw-anders/
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Anders
https://pl.wikiquote.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Anders
https://ciekawostkihistoryczne.pl/2017/04/30/10-faktow-z-historii-armii-andersa-ktore-powinien-znac-kazdy-polak/#4