Albert Einstein

Albert Einstein

Urodzony w Niemczech w 1879 r. Albert Einstein jest jednym z najwybitniejszych naukowców XX wieku. Jego teorie na temat teorii względności stworzyły ramy dla nowej gałęzi fizyki, a E = E = mc2 na temat ekwiwalencji masy i energii jest jedną z najsłynniejszych formuł na świecie. W 1921 roku otrzymał nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki za wkład w rozwój fizyki teoretycznej i ewolucję teorii kwantowej. Zmarł 18 kwietnia 1955 roku w Princeton.

Czesław Niemen

Czesław Niemen

Czesław Niemen, a właściwie Czesław Juliusz Wydrzycki, przyszedł na świat 16 lutego 1939 w miejscowości Stare Wasiliszki, koło Nowogródka. Zmarł natomiast w Warszawie 17 stycznia 2004 roku. Był polskim piosenkarzem, kompozytorem, multiinstrumentalistą i autorem tekstów piosenek.

Św. Klara

Św. Klara

Św. Klara z Asyżu (właściwie Chiara Offreduccio) – przyszła na świat 16 lipca 1194, a zmarła 11 sierpnia 1253. Była zakonnicą, duchową córką św. Franciszka z Asyżu, współzałożycielką klarysek oraz święta Kościoła Katolickiego.

Maximilian Kolbe

Św. Maksymilian Kolbe

Maksymilian Maria Kolbe, a właśc. Rajmund Kolbe; przyszedł na świat 8 stycznia 1894 roku w Zduńskiej Woli. Zmarł w Oświęcimiu 14 sierpnia 1941 roku. Był polskim franciszkaninem konwentualnym, prezbiterem, gwardianem, misjonarzem i męczennikiem, wreszcie świętym Kościoła katolickiego. Został wysłany do Auschwitz za ukrywanie Żydów podczas II wojny światowej. Kiedy hitlerowscy strażnicy wybrali 10 osób, które miały być głodzone na śmierć w karach, Kolbe zgodził się zginąć w miejsce obcej osoby.

Jadwiga Andegaweńska

Królowa Jadwiga Andegaweńska

Jadwiga Andegaweńska (również królowa Jadwiga) przyszła na świat w Budzie między 3 października 1373 roku a 18 lutego 1374 roku. Zmarła w Krakowie 17 lipca 1399 roku. Była wpierw króle Polski, później natomiast królową Polski – z dynastii węgierskiej Andegawenów (jako córka ze związku Ludwika Węgierskiego oraz Elżbiety Bośniaczki). Kronowano ją na króla Polski w 1384 roku, natomiast królową została w 1386 po koronacji Władysława Jagiełły. Została też świętą Kościoła katolickiego, jak również patronką Polski.