Showing 4 Result(s)
Władcy Polski

Bolesław Chrobry

Bolesław zwany Chrobrym panowanie swe rozpoczął od tego, że przegnał macochę i wszystkich trzech braci. W ten sposób zapobiegł podziałowi Polski, który zaistniał w początkowych latach tuż po śmierci Mieszka I. Bolesław Chrobry rządził w latach 967 – 1025, warto tu zaznaczyć, że jako władca posiadał tak jak Mieszko status księcia, uzyskując koronę królewską dokładnie …

Jadwiga Andegaweńska
Władcy Polski

Królowa Jadwiga Andegaweńska

Jadwiga Andegaweńska (również królowa Jadwiga) przyszła na świat w Budzie między 3 października 1373 roku a 18 lutego 1374 roku. Zmarła w Krakowie 17 lipca 1399 roku. Była wpierw króle Polski, później natomiast królową Polski – z dynastii węgierskiej Andegawenów (jako córka ze związku Ludwika Węgierskiego oraz Elżbiety Bośniaczki). Kronowano ją na króla Polski w 1384 roku, natomiast królową została w 1386 po koronacji Władysława Jagiełły. Została też świętą Kościoła katolickiego, jak również patronką Polski.

Mieszko I
Władcy Polski

Mieszko I

Mieszko I, przyszedł na świat w roku gdzieś pomiędzy rokiem 922 a 945. Zmarł w roku 992. Był polskim księciem z dynastii Piastów, który sprawował władzę od roku 960 do końca swych dni, czyli do roku 992. Był pierwszym historycznym władcą Polski.