Showing 6 Result(s)
Władcy Polski

Bolesław Chrobry

Bolesław zwany Chrobrym panowanie swe rozpoczął od tego, że przegnał macochę i wszystkich trzech braci. W ten sposób zapobiegł podziałowi Polski, który zaistniał w początkowych latach tuż po śmierci Mieszka I. Bolesław Chrobry rządził w latach 967 – 1025, warto tu zaznaczyć, że jako władca posiadał tak jak Mieszko status księcia, uzyskując koronę królewską dokładnie …

Jadwiga Andegaweńska
Władcy Polski

Królowa Jadwiga Andegaweńska

Jadwiga Andegaweńska (również królowa Jadwiga) przyszła na świat w Budzie między 3 października 1373 roku a 18 lutego 1374 roku. Zmarła w Krakowie 17 lipca 1399 roku. Była wpierw króle Polski, później natomiast królową Polski – z dynastii węgierskiej Andegawenów (jako córka ze związku Ludwika Węgierskiego oraz Elżbiety Bośniaczki). Kronowano ją na króla Polski w 1384 roku, natomiast królową została w 1386 po koronacji Władysława Jagiełły. Została też świętą Kościoła katolickiego, jak również patronką Polski.

Mieszko I
Władcy Polski

Mieszko I

Mieszko I, przyszedł na świat w roku gdzieś pomiędzy rokiem 922 a 945. Zmarł w roku 992. Był polskim księciem z dynastii Piastów, który sprawował władzę od roku 960 do końca swych dni, czyli do roku 992. Był pierwszym historycznym władcą Polski.

Michał Korybut Wiśniowiecki
Władcy Polski

Michał Korybut Wiśniowiecki

Michał Tomasz Wiśniowiecki, herbu Korybut, znany jako Michał Korybut Wiśniowiecki, przyszedł na świat w Białym Kamieniu 31 maja 1640 roku. Zmarł we Lwowie 10 listopada 1673 roku. Był królem Polski i wielkim księciem litewskim w latach 1669–1673. Biografia i życiorys Michała Korybuta Wiśniowieckiego Michał Korybut Wiśniowiecki został królem Polski w roku 1669. Jako syn wojewody …

Zygmunt II August
Władcy Polski

Zygmunt II August

Zygmunt II August przyszedł na świat w Krakowie 1 sierpnia 1520 roku. Zmarł w Knyszynie 7 lipca 1572 roku. Był pierwszym i jak się później okazało, jedynym żyjącym i urodzonym w legalnym małżeńskim związku synem króla Zygmunta I Starego i jego drugiej żony, którą została Bona Sforza – księżna Mediolanu i Bari. Biografia i życiorys …