Pisarze

Homer

Homer przyszedł na świat i żył w VIII wieku p.n.e. Był greckim pieśniarzem wędrownym, epikiem i recytatorem. Uważany jest powszechnie za twórcę poezji o charakterze epickim. Znany ze swych dzieł, jak na przykład tego pt. „Iliada” i „Odyseja”.

Biografia i życiorys Homera

Przede wszystkim Homer był greckim wędrownym pieśniarzem. Jest prawdopodobne, że Homer przyszedł na świat w Smyrnie, są jednak również źródła mówiące, iż urodził się Chios, w Jonii. Według podań Homer był ślepcem. Świadczyć może o jego kalectwie m.in. jego imię, które w niektórych greckich dialektach oznacza właśnie ślepca. Prawdopodobnie w niektórych rejonach starożytnej Grecji rytualnie pozbawiano wzroku osoby, które były w ten sposób wyznaczane do „zawodu” pieśniarza, ponieważ kalectwo takie miało stymulować pamięć osób niewidomych.

Tymczasem od lat toczą się spory dotyczące autorstwa wielkich poematów „Iliada” i „Odyseja”. Niektórzy źródła oraz badacze twierdzą, że Homer jest w istocie postacią fikcyjną, a jego wybitne utwory zostały stworzone przez kompilowanie zbiorowych prac wielu wędrownych pieśniarzy. Inni natomiast uważają, że „Iliada” i „Odyseja” mają dwóch autorów, pomiędzy którymi nie było kontaktu. Tym nie mniej Homer istnieje w literaturze jako byt prawdziwy, ku jego chwale wzniesiono na wyspach takich jak Ios i Chios świątynie poświęcone temu właśnie Homerowi. Z kolei w Delfach oraz Olimpii wystawiono Homerowi pamiętne posągi.

Istnieją także legendy przekazywane przez całe wieki, według których Homer miał pierwotnie nazywać się Melesigenes i być synem boga rzeki Meles płynącej koło Smyrny. Świadczy to o randze kulturowej Homera w świecie Greków, gdyż zawsze wybitnym ludziom właśnie w starożytnej Grecji przypisywano boskie, a przynajmniej półboskie pochodzenie.

Ciekawostki o Homerze

  • Złożoność „Iliady” i „Odysei” sugeruje wielu badaczom, iż Homer to cała grupa osób, pisząca te działa na przestrzeni wieków.
  • W sporze o miejsce urodzenia wielkiego Homera konkurowało swego czasu kilka miast, pośród których można wyróżnić Argos, Smyrne, Ateny oraz Itakę.
  • Jego imię w antycznej grece nie oznaczało tylko „ślepca”, bowiem w niektórych dialektach również „zakładnika”, czy też „człowieka towarzyszącego”.
  • Etymologia tak zwanego problemu homeryckiego pochodził od Homera i jego genezy, bowiem autorstwo „Iliady” i „Odysei” jest do dziś kwestią dyskusyjną pod względem rzeczywistego autorstwa tych dzieł.

Cytaty Homera

„W miłości to jest nieszczęściem: raz wojna, raz pokój.”

„To okropne rzucać słowa na wiatr.”

„Spośród tych, co oddychają i chodzą po ziemi, nie ma nikogo bardziej godnego pożałowania niż człowiek.”

„Sen i śmierć to bracia bliźniacy.”

„Rzeczą człowieka jest walczyć, a rzeczą nieba – dać zwycięstwo.”

„Gdzie wiele rąk, tam łatwa praca.”

„Jakie słowo wypowiesz, takie usłyszysz.”

„Los dał ludziom odwagę znoszenia cierpień.”

Źródła

  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Homer
  • https://www.biography.com/people/homer-9342775
  • https://www.brainyquote.com/authors/homer