Przywódcy Różne

David Rockefeller

David Rockefeller

David Rockefeller przyszedł na świat w Nowym Jorku 12 czerwca 1915 roku. Zmarł w Pocantico Hills 20 marca 2017 roku. Był amerykańskim przemysłowcem, zwanym „królem nafty”, ponieważ jego udziały większościowe firm sprawiły, iż był współwłaścicielem takich potentatów jak ExxonMobil i Chevron.

Biografia i życiorys Davida Rockefellera

Już jego dziadek i ojciec byli właścicielami firm – potentatów przemysłu paliwowego. Czas dzieciństwa spędził w znacznej części w ogromnej posiadłości rodzinnej „Pocantico”. Rok 1936 oznaczał dla niego ukończenie studiów na słynnym Harvardzie, następnie udało mu się zdobyć tytuł doktora nauk humanistycznych Chicago University.

Czas II wojny światowej spędził Rockefeller działając w wywiadzie wojskowym na terytorium Francji oraz w Afryce Północnej. Natomiast później, bo w latach 1949–1985 David Rockefeller pełnił funkcje dyrektora CFR (Council on Foreign Relations). Jednak przed tym podejmował działania w obradach wymienionej organizacji, które przypadły na lata 1946–1947, będąc sekretarzem Grupy Studyjnej CFR zajmującej się odbudową Europy Zachodniej. Miał zatem wpływ na kształt Planu Marshalla.

W 1946 r. David Rockefeller wszedł w skład Chase National Bank, który w 1955 r. uległ przekształceniu w słynny Chase Manhattan Bank. W latach z kolei 1969–1981 pełnił funkcje prezesa i dyrektora wykonawczego (do 1980 r.) wspomnianego banku, obecnie noszącego nazwę JPMorgan Chase & Co. W 1981 r. podjął stanowisko członka banku w łonie Międzynarodowego Komitetu Doradczego. W 1973 roku był wraz z Zbigniewem Brzezińskim założycielem Komisji Trójstronnej, czyli prywatnej, pozarządowej organizacji, założonej przez 325 prywatnych osób z Europy, Japonii i Ameryki Północnej. Obecnie organizacja ta rozszerza swoją działalność poza trzy pierwotnie zakreślone obszary.

Organizacja była wielokrotnie i wielokrotni pozostaje krytykowana przez politycznych aktywistów i naukowców z różnych dziedzin, w tym z dziedziny politologii. Komisji wielokrotnie przypisywano chęć wpływania, a nawet zawładnięcia światem. Za tą hipotezą jednak przemawia to, że większość prezydentów USA piastujących urząd po 1973 roku było członkami tej właśnie komisji. Zebrania komisji są oprócz tego całkowicie tajne i zamknięte dla chociażby dla prasy. Opinia publiczna mimo swych licznych prób, do tej pory nie była w stanie ustalić, co jest dokładnym celem działania tej grupy o charakterze plutokratycznym. Ważne i nie mniej interesujące jest też i to, że wiele nazwisk osób działających w Komisji Trójstronnej występuje także na listach równie tajnej i hermetycznej tzw. Grupy Bildenberg.

Później David Rockefeller był również honorowym prezesem Council of Foreign Relations. Organizacja była i pozostaje instytucją decydującą w kwestiach amerykańskiego zaangażowania w politykę globalna, odpowiadając m.in. za udział USA w wojnie koreańskiej, wietnamskiej, w Kuwejcie, Iraku oraz Libii, jak również pozostaje zwolenniczką pomocy charytatywnej dla tak zwanego Trzeciego Świata, w tym wszędzie w zasadzie tam, gdzie występują drogocenne złoża ropy naftowej. Oprócz tego David Rockefeller był tym, który miał realny wpływ na amerykański Bank Rezerw Federalnych – FED. Bank ten miał wedle dostępnych źródeł wprowadził rozporządzeniem prezydenta J.F Kennedy’ego w miejsce parytetu złota wprowadzić parytet srebra, co zostało anulowane i tożsame z zabójstwem Kennedy’ego w Dallas. Dzień po tymże zamachu dokument przestał posiadać moc prawną.

W 1946 r. David Rockefeller wszedł w skład Chase National Bank, który w 1955 r. uległ przekształceniu w słynny Chase Manhattan Bank. W latach z kolei 1969–1981 pełnił funkcje prezesa i dyrektora wykonawczego (do 1980 r.) wspomnianego banku, obecnie noszącego nazwę JPMorgan Chase & Co. W 1981 r. podjął stanowisko członka banku w łonie Międzynarodowego Komitetu Doradczego. W 1973 roku był wraz z Zbigniewem Brzezińskim założycielem Komisji Trójstronnej. Później David Rockefeller był również honorowym prezesem Council of Foreign Relations. Organizacja była i pozostaje instytucją decydującą w kwestiach amerykańskiego zaangażowania w politykę globalna, odpowiadając m.in. za udział USA w wojnie koreańskiej, wietnamskiej, w Kuwejcie, Iraku oraz Libii, jak również pozostaje zwolenniczką pomocy charytatywnej dla tak zwanego Trzeciego Świata, w tym wszędzie w zasadzie tam, gdzie występują drogocenne złoża ropy naftowej. Oprócz tego David Rockefeller był tym, który miał realny wpływ na amerykański Bank Rezerw Federalnych – FED. Bank ten miał wedle dostępnych źródeł wprowadził rozporządzeniem prezydenta J.F Kennedy’ego w miejsce parytetu złota wprowadzić parytet srebra, co zostało anulowane i tożsame z zabójstwem Kennedy’ego w Dallas. Dzień po tymże zamachu dokument przestał posiadać moc prawną.

David Rockefeller zmarł 20 marca 2017 roku z powodu niewydolności serca w Pocantico Hills. Do końca był aktywny zawodowo, pracując mając już swe 102 lata.

Ciekawostki o Davidzie Rockefellerze

  • Tytuł doktora nauk humanistycznych David Rockefeller otrzymał za pracę doktorską pt. „Niewykorzystane zasoby i odpady gospodarcze”.
  • David Rockefeller pełnił funkcje dyrektora CFR (Council on Foreign Relations), czyli instytucji wyodrębnionej z brytyjskiego Królewskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
  • Był pomysłodawcą Komisji Trójstronnej – pozarządowej i prywatnej organizacji założonej w z jego inicjatywy w 1973 roku w celu promowania bliższej współpracy między rejonami wysokorozwiniętymi świata.
  • David Rockefeller był człowiekiem kluczowym w dziedzinie swych wpływów biznesowych i politycznych, które rzutowały na kształt polityczny Europy i świata po II wojnie. Trzeba przy tym zaznaczyć, iż jest wielce prawdopodobne, iż ród Rockefellerów reprezentowany m.in. przez Davida, wchodzi w skład owych słynnych a znanych z teorii spiskowych 13 rodów, które mają decydujący wpływ na kierunki polityki nie tylko USA, ale i w wymiarze globalnym.
  • Przynależał do organizacji Council on Foreign Relations (CFR)dysponującej własnym think tankiem noszącym nazwę The David Rockefeller Studies Program. Jest przy tym wielce prawdopodobne, iż organizacja ta ukształtowała strukturę polityczną świata XX wieku, mając w perspektywie wciąż wiele określonych już politycznie i gospodarczo dziesięcioleci czasów przyszłych.

Cytaty Davida Rockefellera

„Pieniądze mogą być użyteczne na wiele sposobów, zakładając, że człowiek jest zrównoważony i zdrowy. Dla niektórych fortuna jest raczej darem szatana niż korzyści.”

„Jesteśmy wdzięczni wydawcom „Washington Post”, „New York Times”, „Time Magazine” i innym wielkim publikacjom, których menadżerowie uczestniczyli w naszych spotkaniach i dotrzymali swych obietnic zachowania dyskrecji przez blisko 40 lat. Byłoby dla nas niemożliwością zrealizowanie naszego planu budowy światowego rządu, jeśli bylibyśmy w tym czasie przedmiotem zainteresowania prasy. Dziś jednak świat jest już dużo bardziej wyrafinowany i przygotowany do organizacji rządu światowego. Idea ponadnarodowej suwerenności elit intelektualnych i światowych bankierów jest z całą pewnością korzystniejsza od narodowego samostanowienia, praktykowanego w minionych stuleciach.”

„Dobre zarządzanie polega na pokazywaniu przeciętnym ludziom, jak należy wykonywać pracę wyższych ludzi”.”