Różne

Ryszard Kukliński

Ryszard Kukliński

Ryszard Jerzy Kukliński przyszedł na świat w Warszawie 13 czerwca 1930 roku. Zmarł w Tampie 11 lutego 2004 roku. Był pułkownikiem Wojska Polskiego, słynnym agentem CIA, którego działalność godziła w żywotne interesy ZSRR.

Krótki życiorys Ryszarda Kuklińskiego

Ryszard Kukliński – pułkownik Wojska Polskiego oraz armii USA urodzony 13 czerwca 1930 roku w Warszawie. Był słynnym agentem CIA, który przeszedł do historii jako ten, który przekazał około 40 tysięcy stron akt dotyczących tajnej organizacji i wyposażenia armii Układu Warszawskiego.

Wstąpił do wojska mając zaledwie 17 lat. Bardzo szybko awansował, dochodząc w efekcie do stanowiska oficera sztabowego. Nawiązał współpracę z CIA jeszcze na początku lat 70. Przekazywał informacje tajne godzące w cele strategiczne ZSRR, zdobył komplet tajnych dokumentów dotyczących m.in. sposobów użycia przez ZSRR broni typu nuklearnego oraz odnośnie planów wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Zagrożony dekonspiracją Ryszard Kukliński wraz z rodziną zbiegł do USA tuż przed wydarzeniami z 13 grudnia 1981. W 1984 skazano go na karę śmierci zasądzoną przez stołeczny sąd wojskowy, jednak kilka lat później wyrok uległ złagodzeniu do 25 lat pozbawienia wolności. W 1995 wyrok ostatecznie uchylono. W 1997 roku natomiast śledztwo umorzono. Kukliński zmarł 11 lutego 2004 roku w Tampie z powodu udaru mózgu.

Do dziś niewyjaśniona pozostaje śmierć obu jego synów. Jest prawdopodobne przy tym, iż były to zamachy na życie inspirowane przez KGB lub pokrewne instytucje zwalczające wpływy amerykańskich służb wywiadowczych.

Biografia rozszerzona Ryszarda Kuklińskiego

Pochodził z robotniczej, katolickiej rodziny. Jego ojciec został aresztowany w trakcie II wojny światowej, ponosząc wkrótce śmierć w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen.

Po wojnie w wieku lat piętnastu Ryszard Kukliński pracował we wrocławskiej Miejskiej Straży Ochrony Obiektów, zajmując się tam stróżowaniem w zakładach wyrabiających mydło. Dwa lata później podjął decyzję o zapisaniu się do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Ukończył szkołę oficerską mając dwadzieścia lat.

Służył szybko awansując, na początku w 9. Pułku Piechoty w Pile. Był uczestnikiem m.in. przygotowań planów interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji. Był wówczas oficerem sztabowym. Należał również do Międzynarodowej Komisji Kontroli i Nadzoru Układów Genewskich. Wszystko wskazuje dziś na to, że współpracował wtedy z CIA.

Z ramienia CIA Ryszard Kukliński przekazywał USA tajne dokumenty, których treść była co najmniej niekorzystna dla Związku Radzieckiego. Na zlecenie CIA Kukliński przetransportował około 40 tysięcy stron dokumentów, które zawierały m.in. plany ZSRR dotyczące szczegółów zastosowania broni nuklearnej, oprócz tego dane techniczne czołgu T-72 czy też rakiet Strzała-2, dane o rozlokowaniu radzieckich jednostek przeciwlotniczych w Polsce, a także w NRD. Były tam też informacje na temat planowanego stanu wojennego w PRL oraz szczegóły odnośnie uników wojsk radzieckich w związku z namierzaniem satelitarnym.

W 1981 r. wraz z rodziną zbiegł do Stanów Zjednoczonych, wspomagany przez działania służb CIA. 23 maja 1984 roku zapadła w warszawskim sądzie wojskowym kara śmierci na polskim szpiegu. Ostatecznie jednak Ryszard Kukliński został skazany na 25 lat pozbawienia wolności. Wyrok po latach uchylono, ale śledztwo wznowiono. W 1997 roku sprawę umorzono, natomiast pułkownika rehabilitowano. Rok później Kukliński mógł przyjechać do Polski.

Zmarł 11 lutego 2004 roku w szpitalu na skutek udaru mózgu. Jego prochy złożono 19 czerwca 2004 roku w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, w Warszawie. Obok niego spoczął syn Waldemar, zamordowany w 1994 roku przez nieodnalezionych sprawców.

Ciekawostki o Ryszardzie Kuklińskim

  • Ryszard Kukliński we wczesnej młodości, oprócz daty swego urodzenia, zwykł posługiwać się jednak jeszcze dwoma innymi datami urodzenia.
  • Jurij Andropow na wieść o przecieku istniejącym w Warszawie, dostać miał nagłego ataku agresji, tak poważnego, że epizod odnalazł swój wątek w filmie o Kuklińskim zatytułowanym „Jack Strong”.
  • Materiały które Ryszard Kukliński dostarczył CIA były poważne. Były tam m.in. plany wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, ale i metody oraz techniki oddziałów radzieckich służące przeciwdziałaniu szpiegostwu satelitarnemu USA.
  • Ryszard Kukliński dzięki przynależności do ścisłego kierownictwa mającego wpływ na strategię wojskową PRL, wiedział doskonale, że istnieją realne plany związane z atakiem sił Układu Warszawskiego na terytoria Europy Zachodniej i NATO. Miał przy tym Kukliński wiele zastrzeżeń, a to dlatego, że oddziały ludowego Wojska Polskiego miały zająć podczas takowego ataku terytoria Danii, po uprzednim zbombardowaniu ich bronią nuklearną sowiecką. Było to o tyle istotne oraz dla niego niewyobrażalne, ponieważ oddziały LWP nie posiadały stosownych zabezpieczeń dla żołnierzy – zabezpieczeń przed śmiertelnym promieniowaniem nuklearnym. Zatem był to jedne z tych powodów, dla których Kukliński zdecydował się podjąć współpracę z CIA.

Cytaty Ryszarda Kuklińskiego

„Musiałem wybrać: służyć narodowi czy Czerwonemu Imperium.”

„Przyjmuję decyzję o rehabilitacji z pewną ulgą, chociaż po 16 latach spędzonych na wygnaniu, gdzie moja rodzina wiele wycierpiała, jest to raczej decyzja symboliczna niż praktyczna. Dziękuję Bogu, że doczekałem tej chwili.”

„Ameryka była wtedy słaba, a słabość zwiększa zagrożenia. Przeciwnik czuje się wtedy na tyle mocny, że myśli o wykorzystaniu swej przewagi. Słaby zaś boi się i myśli o użyciu broni ostatecznej.”

Prawa autorskie do zdjęcia

Zdjęcie pochodzi z portalu wikimedia.org. Autorem jest Polish Senate. Zdjęcie zostało wykorzystane na podstawie licencji CC BY-SA 3.0 PL.