Showing 19 Result(s)
Mikołaj Rej
Pisarze Różne

Mikołaj Rej

Mikołaj Rej przyszedł na świat w Żurawnie 4 lutego 1505 roku. Zmarł w Rejowcu 8 września 1569 roku.Jako polski poeta i prozaik doby renesansu, teolog ewangelicki, był też tłumaczem i publicystą. Jako wybitny humanista został nazwany „ojcem literatury polskiej”.