Władcy Polski

Michał Korybut Wiśniowiecki

Michał Tomasz Wiśniowiecki, herbu Korybut, znany jako Michał Korybut Wiśniowiecki, przyszedł na świat w Białym Kamieniu 31 maja 1640 roku. Zmarł we Lwowie 10 listopada 1673 roku. Był królem Polski i wielkim księciem litewskim w latach 1669–1673.

Biografia i życiorys Michała Korybuta Wiśniowieckiego

Michał Korybut Wiśniowiecki został królem Polski w roku 1669. Jako syn wojewody Jeremiego i Gryzeldy z rodu Zamoyskich, dzięki wsparciu dworu królewskiego zdobył wszechstronne wykształcenie. Ukończył w Nysie zacne kolegium jezuitów, podejmował później również studia w Pradze. W 1669 roku szlachta, w obawie przed wzrostem znaczenia władzy królewskiej, a tym samym wpływów francusko-habsburskich, to Korybuta właśnie wysunęła jako kandydaturę poważną.

Michał Korybut Wiśniowiecki był tymczasem władcą słabym i nieudolnym. Ulegał całkowicie wpływom rodu Habsburgów. Poślubiwszy córkę cesarza Ferdynanda III stracił dane mu wcześniej zaufanie poddanych. Przeciwko Wiśniowieckiemu wystąpił nawet wierny koronie ówczesny hetman – Jan Sobieski. Jakkolwiek król opracował program reform, jednak jego konflikt ze szlachecką opozycją uniemożliwiał wprowadzenie tego programu. Zawiązały się wówczas w związku z tym dwie przeciwne sobie konfederacje – gołąbska, w jego poparciu, i – dla przeciwwagi – konfederacja szczebrzeszyńska, przeciwna Wiśniowieckiemu całkowicie. Kraj pogrążał się wówczas w chaosie, konflikty między konfederacjami osłabiały kraj i narażały na ataki ze strony ościennych nieprzyjaciół. W obliczu braku możliwości stawienia oporu Turkom zawarto z nimi niekorzystną ugodę w Buczaczu w roku 1672.

Wiśniowiecki nie miał już później planów w polityce zarówno zagranicznej, jak i wewnętrznej kraju. Jego główną zasadą było status quo, czyli utrzymanie się na tronie. Jego panowanie osłabiało Rzeczpospolitą, za jego rządów najwięcej było jak do tej pory zerwanych sejmów. Wiśniowiecki zmarł podczas wyprawy przeciw Turcji. Mimo nadziei, jakie pokładano w królu, nie udało się osiągnąć zamierzonych rezultatów.

Ciekawostki o Michale Korybucie Wiśniowieckim

  • Był synem niezwykle sławnego bo zasłużonego Polsce dowódcy wojskowego i wpływowego magnata, mianowicie Jeremiego Wiśniowieckiego.
  • Młody Wiśniowiecki młodość spędził między innymi na dworach w Dreźnie i Wiedniu. Władał dzięki temu przynajmniej ośmioma językami. Był wykształcony tez i w innych dziedzinach, jednak wobec trudnej sytuacji wewnętrznej RP tamtych czasów, jego wykształcenie nijak się miało do potrzebnych reform.
  • Wybrany został na króla w 1669 roku będąc kandydatem rzesz szlacheckich, niejako pierwszy „król Piast”, a więc świetny reprezentant narodu, a nie, jak dotąd było na tronie – przybysz z zagranicy. Rodził więc Wiśniowiecki od początku wielkie nadzieje.
  • Zmarł 10 listopada 1673 roku na skutek swego zamiłowania do dobrej kuchni – zatrucia żołądkowego.

Źródła

https://pl.wikipedia.org/wiki/Micha%C5%82_Korybut_Wi%C5%9Bniowiecki
https://ciekawostkihistoryczne.pl/leksykon/michal-korybut-wisniowiecki-1640-1673/
https://wypracowania24.pl/historia/6530/michal-korybut-wisniowiecki-biografia?strona=2