Politycy

Witold Modzelewski

Witold Modzelewski przyszedł na świat 13 lutego 1956 roku. Jest polskim prawnikiem, profesorem nauk prawnych, nauczycielem akademickim Uniwersytetu Warszawskiego, doradcą podatkowym, radcą prawnym, wykładowcą problematyki podatkowej, wiceministrem finansów w latach 1992 – 1996.

Biografia i życiorys Witolda Modzelewskiego

Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1991 roku na Uniwersytecie Warszawskim. Na tejże uczelni również został następnie profesorem nadzwyczajnym. Jest specjalistą w zakresie problematyki podatkowej i tego też uczy na UW oraz innych uczelniach, takich jak na przykład SGH. Witold Modzelewski jest autorem przeszło tysiąca publikacji na tematy dotyczące podatków, zwłaszcza jeśli chodzi o podatki od towarów i usług, podatek od nieruchomości oraz podatki dochodowe, czy też podatek leśny i rolny. Został autorem opinii opracowanych na potrzeby Sejmu i Senatu. Był wiceministrem finansów w latach 1992 – 1996. Na liście doradców podatkowych znalazł się w 1997 roku – jako pierwsza osoba w Polsce

Witold Modzelewski jest współtwórcą polskiego systemu podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem podatków takich jak od towarów i usług, Ordynacji podatkowej czy też akcyzy. Jest zatem pełnomocnikiem w sprawach podatkowych. Jest współtwórcą takiej instytucji jak Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy. Przewodniczył Krajowej Radzie Doradców Podatkowych w latach 2002 – 2007, będąc dziś w ramach Krajowej Izby Doradców Podatkowych Honorowym Przewodniczącym. Zasiada również obecnie w składzie Narodowej Rady Rozwoju, a powołany tam przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w 2010 roku. Rok 2015 z kolei oznaczał dla Witolda Modzelewskiego tytuł profesora nauk prawnych z nadania Prezydenta RP. Natomiast od 2014 roku występuje też jako członek rady programowej Prawa i Sprawiedliwości.

Ciekawostki o Witoldzie Modzelewskim

  • Według oficjalnych enuncjacji, w latach 2007-2015 luka w podatku od towarów i usług wynosiła 262 mld zł. Jeżeli dobrze rozumiem ten szacunek, to o tyle powinniśmy być bogatsi, bo państwo polskie nie otrzymało tych pieniędzy – napisał prof. Witold Modzelewski. – Jeżeli to prawda, to ktoś ma te pieniądze i ma dużo większą władzę niż wszystkie formalne struktury administracyjne i sądowe razem wzięte.
  • Witld odzelewski akcentuje temat lobbingu finansowego w krajowym systemie prawnym, który wielokrotnie do dnia dzisiejszego sprawił, że budżet państwa stracił krociowe zyski, a w związku z tym pieniądze przeznaczone również na wspieranie działań i inicjatyw oddolnych przeciętnego Kowalskiego.

Cytaty Witolda Modzelewskiego

„Beneficjenci obecnego VAT-u stanowią prawdziwą „grupę trzymającą władzę”. Mimo zapowiedzi, po ostatnich wyborach, nie ograniczono ich wpływu: odstraszono tylko zwykłych, pospolitych oszustów, którzy przy okazji wyłudzali na drobnych szwindlach, ale to zasługa zmian w Kodeksie karnym (nowe przestępstwa fakturowe). Dało to kilkumiliardowy wzrost dochodów budżetowych. Luka w VAT trzyma się dobrze i nic się nie zmieni dopóki będziemy członkami UE: takie mamy miejsce w szeregu.”

„Obowiązujący od początku lipca br. mechanizm podzielonej płatności zdążył już mocno zaszkodzić rządzącym. Dlaczego? Bo sektor publiczny, a zwłaszcza spółki Skarbu Państwa, „całkowicie spontanicznie” zapowiedziały, że umoczą wszystkich swoich dostawców płacąc im część należności na rachunki VAT.