Różne

Rajmund Kaczyński

Rajmund Kaczyński przyszedł na świat w Grajewie 1 września 1922 roku. Zmarł w Warszawie 17 kwietnia 2005 roku. Był porucznikiem Wojska Polskiego, uczestnikiem powstania warszawskiego, inżynierem oraz nauczycielem akademickim Politechniki Warszawskiej.

Biografia i życiorys Rajmunda Kaczyńskiego

Chodził do liceum w Baranowiczach. Później rodzina przeprowadziła się do Brześcia nad Bugiem, skąd migrowali do Warszawy w roku 1939. W roku 1940 Rajmund Kaczyński zasilił skład uczących się w Zawodowej Szkole Technicznej, kończąc tą szkołę w 1943. Nie był to bynajmniej koniec ścieżki edukacyjnej, ponieważ poszedł do szkoły dalej – na Wydział Mechaniczny Państwowej Wyższej Szkoły Budowy Maszyn im. Wawelberga, potem na Państwową Wyższą Szkołę Techniczną, odbywając tam naukę do 1944.

Tymczasem od 1941 należał do organizacji Związek Walki Zbrojnej, by roku następnej wstąpić do Armii Krajowej – jako działacz o pseudonimie „Irka”, a ściślej plutonowy podchorąży. Brał następnie udział w powstaniu warszawskim. Trafił wraz z końcem powstania do obozu jenieckiego, z którego udało mu się zbiec.

Po wojnie podjął studia na Politechnice Łódzkiej, kończąc naukę w 1947 roku jako magister inżynier. Podjął w ślad za tym pracę w Zakładach Samochodowych, następnie w Polskich Zakładach Optycznych.

Od 1947 był pracownikiem Politechniki Warszawskiej, na której pracował z przerwami do roku 1987, kiedy to przeszedł na emeryturę.

Ważnym dla niego momentem był rok 1948. Wówczas to ożenił się z Jadwigą z Jasiewiczów. W 1949 przyszły na świat ich bliźnięta, mianowicie Jarosław i Lech.