Showing 3 Result(s)
Albert Einstein
Naukowcy Różne

Albert Einstein

Urodzony w Niemczech w 1879 r. Albert Einstein jest jednym z najwybitniejszych naukowców XX wieku. Jego teorie na temat teorii względności stworzyły ramy dla nowej gałęzi fizyki, a E = E = mc2 na temat ekwiwalencji masy i energii jest jedną z najsłynniejszych formuł na świecie. W 1921 roku otrzymał nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki za wkład w rozwój fizyki teoretycznej i ewolucję teorii kwantowej. Zmarł 18 kwietnia 1955 roku w Princeton.

Monteskiusz
Naukowcy Różne

Monteskiusz

Monteskiusz, a właściwie Charles Louis de Secondat, czy też – baron de La Brède et de Montesquieu, przyszedł na świat w La Brède, 18 stycznia 1689 roku. Zmarł w Paryżu 10 lutego 1755 roku. Był francuskim filozofem, prawnikiem, wolnomularzem i pisarzem doby Oświecenia.