Politycy Różne

Benjamin Franklin

Benjamin Franklin

Benjamin Franklin przyszedł na świat w Bostonie 17 stycznia 1706 roku. Zmarł w Filadelfii 17 kwietnia 1790 roku. Był amerykańskim politykiem, drukarzem, uczonym, filozofem i wolnomularzem. Uważany za jednego z Ojców – założycieli USA.

Krótki życiorys Benjamina Franklina

Urodził się w Bostonie 17 stycznia 1706 roku. Pracował w wieku lat dwunastu jako drukarz w zakładzie brata, jednocześnie przemycając do gazety swe artykuły. Później przeniósł się do Filadelfii. Po odbytej podróży do Anglii założył klub dyskusyjny. Już wtedy opracował teorie nowoczesnej ekonomii, która odnalazła druk w tytule prasowym. Zdobył popularność publikując swój „Almanach biednego Ryszarda”. Był aktywistą i założycielem Amerykańskiego Towarzystwa Filozoficznego. Był również założycielem Uniwersytetu Pensylwania w roku 1751. Nabył umiejętność mówienia w czterech językach. Trzynaście lat piastował urząd w radzie miejskiej Pensylwanii. Był później pomysłodawcą Stanów Zjednoczonych. Spędził następnie pięć lat w Anglii angażując się w sprawy sądowe przeciwko zaborczej polityce władz Angielskich na terytorium późniejszego USA. W roku 1775 Franklin otrzymał funkcje delegata na Drugi Kongres Kontynentalny, a to posiadając reputacje męża opatrznościowego. Przewodniczył pracom Tajnego Komitetu ds. Korespondencji Zagranicznej. Na jego zasługi złożył się późniejszy projekt utworzenia amerykańskiej unii, przez co mógł zostać Poczmistrzem Generalnym Stanów Zjednoczonych. Był zatem w roku 1776 jako współautor i sygnatariusz Deklaracji Niepodległości Ojcem – założycielem USA. Zabiegał o poparcie Francji w czasie wojny o niepodległość USA – zabiegi te okazały się nader udane, zyskując wsparcie materialne i polityczne Trójkolorowych. Był później rzecznikiem i pomysłodawcą pierwszej Konstytucji. Odszedł 17 kwietnia 1790 roku jako człowiek, który przeszedł do historii będąc osobą wszechstronną, bowiem oprócz działań politycznych był również spełnionym naukowcem, który odebrał za sprawą swych obserwacji i prac na temat magnetyzmu najlepsze naukowe wyróżnienia.

Biografia rozszerzona Benjamina Franklina

Młodość wczesna

Urodził się w Bostonie 17 stycznia 1706 roku. Był dziesiątym synem swych rodziców, mających w sumie siedemnaścioro dzieci. Młody Benjamin był szykowany do służby kościelnej. Pracę podjął w wieku lat dwunastu lat jako drukarz, ale i publikując artykuły pod pseudonimem „Silence Dogood”. Mając siedemnaście lat przeprowadził się do Filadelfii.

Będąc drukarzem

Parał się drukarstwem jako pracownik najemny, jednak próbował uruchomić własne wydawnictwo. Odbył podróż do Londynu gdzie przebywał dwa lata, po czym wrócił do Filadelfii. Wówczas poważnie rozchorował się na zapalenie opłucnej. Po odzyskaniu sił został autorem – założycielem klubu dyskusyjnego, który nazwał „Junto”. Dwa lata później ukazała się jego rozprawa zatytułowana „The Nature and Necessity of a Paper Currency”, zostając później przyczynkiem do rozwoju nowoczesnej ekonomii. Od 1730 Franklin wydawał „The Pennsylvania Gazette”.

W latach 1732-1757 wydawał „Almanach biednego Ryszarda”, który będąc poczytnym zbiorem maksym i porad, przyniósł mu korzyści materialne i popularność. Był pomysłodawcą i twórcą miejskiej ochotniczej straży pożarnej, policji miejskiej i szpitala. Był również twórcą Amerykańskiego Towarzystwa Filozoficznego, ale jako przedsmak prawdziwie wielkiej inicjatywy, którą został zainicjowany przez Franklina Uniwersytet Pensylwania (otwarty 7 stycznia 1751 roku).

Franklin był poliglotą znającym język hiszpański, włoski, francuski i łacinę. Lecz była to zaledwie część jego wiedzy, ponieważ posiadał informacje niezwykle rozległe i z wielu dziedzin. Zwykł w tym czasie przedstawiać się jako „Franklin-drukarz”.

Franklin politykiem

W 1736 objął Franklin pierwszy urząd państwowy, zostając wówczas członkiem zgromadzenia Pensylwanii. Natomiast od roku1751 piastował funkcje w radzie miejskiej Filadelfii, w której był urzędnikiem 13 lat. Był jednocześnie delegatem stanu Pensylwania w kongresie siedmiu kolonii w Albany – był tam pierwszym pomysłodawcą utworzenia amerykańskiej unii, projektu, który jednak wówczas został odrzucony, zarówno przez zgromadzonych delegatów, jak i obecnych tam Anglików. Później spędził pięć lat w Anglii, reprezentując swój stan w działaniach procesowych przeciwko właścicielom amerykańskich kolonii. W efekcie został w Anglii osobą reprezentującą kolonie, która występowała przeciwko arbitralnemu opodatkowaniu. W tym czasie jego patriotyzm amerykański wzrósł do tego stopnia, że w końcu był w stanie zaprzeczyć władzy brytyjskiego parlamentu nad Ameryką.

W styczniu 1774, w Londynie, dotarła do Franklina wiadomość o proteście politycznym mieszkańców Bostonu wymierzonym przeciwko angielskiej polityce fiskalnej. Franklin nosił się wówczas z zamiarem specjalnego wystąpienia na plenum angielskiego parlamentu, jednak Anglicy zastosowali prosty manewr długiego przemówienia osoby poprzedzającej jego przemówienie, przez co nie został Franklin w ogóle dopuszczony do głosu. Zostały wtedy w efekcie zabiegów angielskich przyjęte tak zwane Akty Represyjne, zaś Franklin został pozbawiony swej funkcji i odesłany do Ameryki. Rok tymczasem 1775 oznaczał dla Franklina funkcje delegata na Drugi Kongres Kontynentalny, ponieważ został uznany prawdziwym amerykańskim mężem stanu. Był przewodniczącym Tajnego Komitetu ds. Korespondencji Zagranicznej. Również do jego zasług należał późniejszy projekt utworzenia unii, przez co został Poczmistrzem Generalnym Stanów Zjednoczonych. Był zatem w roku 1776 współautorem i sygnotariuszem Deklaracji Niepodległości. Jednocześnie udał się do Francji zabiegając pomyślnie o środki i wsparcie dla kolonii. Zasługą Franklina był traktat sojuszniczy francusko – amerykański, na skutek czego Franklin został w roku 1779 ministrem pełnomocnym USA we Francji, jednak wkrótce z funkcji chciał zrezygnować mając przeciwnika w osobie Arthura Lee. Rezygnacji Franklina tymczasem nie przyjęto a amerykańska wygrana nad Anglikami w roku 1781 sprawiła, że Franklin określił dalszą współpacę amerykańsko – francuską. Później, w gronie współpracowników, Benjamin Franklin brał udział w negocjacjach pokojowych z Anglią. Efekt był taki, że w roku 1783 wstępny traktat pokojowy był gotów, a w Paryżu tego samego roku wreszcie podpisano pokój wersalski, tym samym kończąc wojnę niepodległościową USA. Miało to bezpośredni wpływ na dalsze losy Franklina, który w roku 1785 mógł powrócić do USA by przewodniczyć Najwyższej Radzie Wykonawczej Stanu Pensylwania. Natomiast w 1787 Franklin brał udział aktywny w Konwencji Konstytucyjnej, lecz jego postulaty odrzucono. Mimo to nie zaprzestał postulować na rzecz Konstytucji. Odszedł 17 kwietnia 1790 roku, pamiętany po dziś dzień jako zasłużony niepodległościowiec i wybitny uczony.

Franklin naukowcem

Benjamin Franklin badał zjawiska elektryczne. Był autorem stwierdzenia, że ciała odpychają się będąc naelektryzowanymi jednakowo, natomiast przyciągają się będąc naelektryzowanymi różnoimiennie. Prowadził wówczas również doświadczenia z latawcami. Udowodnił, że butelka lejdejska może być naładowana poprzez wilgotny sznur, który ściąga ładunek z chmur burzowych. W ślad za tym wymyślił tak zwane uziemienie, będąc jednocześnie uważanym za wynalazcę piorunochronu.

Ciekawostki o Benjaminie Franklinie

  • Swe publikacje prasowe podejmował już mając kilkanaście lat.
  • Zdobył honorowe członkostwo Petersburskiej Akademii Nauk, Royal Society oraz Akademii Francuskiej.
  • Franklin został wyróżniony tytułem Master od Arts Uniwersytetu Harwarda – będąc pierwszą uhonorowaną w ten sposób osobą, nie będącą akademickim pracownikiem.
  • Jego popiersie znajduje się w Paryżu, ozdabia go napis: „grom wydarł niebu, a berła tyranom”
  • Pod koniec życia Benjamin Franklin zaangażował się w próby znoszenia niewolnictwa.

Cytaty Benjamina Franklina

„Dlaczego mamy znosić natłok gburów niemieckich, którzy kłębią się w naszych miastach i narzucają nam swój język i obyczaje? Dlaczego Pensylwania, założona przez Anglików, miałaby się stać kolonią obcych, którzy niebawem staną się tak liczni, że poddadzą nas germanizacji?”

„Doświadczenie jest bardzo kosztowną szkołą, niemniej istnieją głupcy, którzy w żadnej innej niczego nie umieją się nauczyć.”

„Gdy dla tymczasowego bezpieczeństwa zrezygnujemy z podstawowych wolności, nie będziemy mieli ani jednego, ani drugiego.”