Politycy Różne

Adrian Zandberg

Adrian Zandberg

Adrian Tadeusz Zandberg przyszedł na świat w duńskim Aalborgu 4 grudnia 1979 roku. Jest polskim historykiem, doktorem nauk humanistycznych, nauczycielem akademickim, również przedsiębiorcą, politykiem, współzałożycielem i członkiem Zarządu Krajowego Partii Razem.

Krótka biografia Adriana Zandberga

Adrian Zandberg, czyli Adrian Tadeusz Zandberg, przyszedł na świat 4 grudnia 1979 roku w duńskiej miejscowości Aalborg, dokąd rodzina Zandbergów wyemigrowała w roku 1967. Jest polskim historykiem, ale przede wszystkim politykiem, członkiem Partii Razem, posiadającym do tego kompetencje programisty.

Początki przygody Adriana Zandberga z polityką sięgają keszcze okresu już po jego maturze. Swe przekonania przekładał na kibicowanie Unii Pracy, zostając w efekcie przewodniczącym młodzieżówki o nazwie Federacja Młodych Unii Pracy. Jednak odszedł z partii po zbliżeniu UP do SLD. 2005 oznaczał dla niego współtworzenie partii Unia Lewicy III RP oraz Stowarzyszenia Młodych Socjalistów. Natomiast w 2007 roku był współpracownikiem samego Piotra Ikonowicza, charyzmatycznego lidera PPS, a to podczas toczącej się wówczas kampanii prezydenckiej. W 2015 roku został wreszcie Zandberg współzałożycielem Partii Razem i to z jej ramienia wystartował w wyborach parlamentarnych. Zrobiło się o nim głośniej po jego starcie w debacie przedwyborczej, czyli w spotkaniu liderów ośmiu wówczas startujących ugrupowań. Zandberg został wówczas przez wielu opiniotwórczych uznany zwycięzcą tamtej debaty i nową, obiecującą twarzą lewicy w Polsce.

Adrian Zandberg jest żonaty i ma dwoje dzieci, syna i córkę.

Biografia rozszerzona Adriana Zandberga

Blisko współpracował z liderem PPS Piotrem Ikonowiczem w jego kampanii wyborczej – w wyborach prezydenckich w roku 2000. Natomiast jako członek Unii Pracy był przewodniczącym młodzieżówki tej partii nazwanej Federacja Młodych UP (jego zastępczynią była tam Barbara Nowacka). Był współorganizatorem protestów wycelowanych w pomysł likwidacji nieodpłatnych studiów jak również w wysyłanie polskich żołnierzy na misję wojskową do Iraku. Był też Zandberg jednym z założycieli internetowego portalu lewica.pl. W kwietniu 2005 doszło jednak do jego odejścia z Unii Pracy – powodem była zbyt bliska współpraca między UP a SLD. W 2005 współtworzył z kolei partię Unia Lewicy III RP, wchodząc w skład jej zarządu. W tym samym roku, także z powodu współpracy tej organizacji z SLD, odszedł. Na tym nie poprzestał, ponieważ w tym samym 2005 roku Adrian Zandberg współtworzył stowarzyszenie o nazwie Młodzi Socjaliści. W lipcu 2009 został wybrany do naczelnych władz kierowniczych Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej.

W maju 2015 był tym, który współtworzył Partię Razem, a także zasiadł w zarządzie krajowym tej partii, odpowiadając także za aspekty internetowe działalności i społecznościowe media tego ugrupowania. W wyborach parlamentarnych w 2015 w ten sposób mógł kandydować do Sejmu z pierwszego miejsca listy Partii Razem okręgu warszawskiego. Zdobył wtedy 49 711 głosów, co było 4,54% głosów oddanych w tym okręgu, zatem z siódmym wynikiem. Nie uzyskał wobec tego mandatu, ponieważ Razem nie przekroczyło w ten sposób progu wyborczego. Zdążył wówczas wystąpić w przedwyborczej debacie z liderami wszystkich ośmiu ugrupowań, co sprawił, że media potrafiły docenić go uznając nawet niekiedy za zwycięzcę tamtej debaty – jako nowa twarz lewicy, inna niż wypróbowane osoby na przykład z SLD. Pojawiły się tymczasem także takie opinie, które zwracały uwagę, że Adrian Zandberg wystąpieniem swym wprawdzie zdobył dodatkowe poparcie dla swojej Partii Razem, lecz kosztem startującej też Zjednoczonej Lewicy, której zabrakło zaledwie 0,45 punktu procentowego aby przekroczyć próg wyborczy dla koalicji. Głosem rozsądku została wówczas Barbara Nowacka, która wskazała na fakt, iż większość wyborców partii Razem stanowili wyborcy niegłosujący wcześniej na partie tworzące skład ZL.

Ciekawostki o Adrianie Zandbergu

  • W 2001 wspólnie z Jackiem Kuroniem opublikował w „Gazecie Wyborczej” artykuł zatytułowany „III RP dla każdego”, w którym postawili tezę o pewnym deficycie demokracji w III RP, proponując jednocześnie rozpoczęcie obywatelskiej debaty, która dotyczyła by kierunków rozwoju.
  • Jest człowiekiem nauki. W ramach pracy naukowej jako historyk zdecydował się poświęcić uwagę historii ruchu robotniczego, ale nie tylko temu – zajmuje się także kwestiami z zakresu historii medycyny oraz leczenia uzależnień.
  • Jego publikacja znalazła się w wydawanym przez Cambridge University Press piśmie „Medical History”. Publikował również artykuły w takich pismach jak „Meander”, „Dzieje Najnowsze” czy „Przegląd Historyczny”.

Cytaty Adriana Zandberga

„Wystarczy spojrzeć na dokonania Leszka Millera w czasie, kiedy był premierem, no to nie przypadkiem był nagradzany głównie przez Business Center Club. Jest jakąś, oczywiście, straszną hipokryzją, kiedy dzisiaj Leszek Miller mówi o tym, że mamy problem z niskimi płacami i niestabilnością zatrudnienia, bo to on wprowadzał Agencję Pracy Tymczasowej, on demolował kodeks pracy i w dużym stopniu to Sojusz Lewicy Demokratycznej i jego przystawki były odpowiedzialne za ten sam model neoliberalnej polityki, który realizowały później także rządy Platformy.”

„My chcemy innej polityki, chcemy zbudować politykę, która jest budowana wokół programu, a nie wokół lojalności wobec politycznych celebrytów.”

„Jego publikacja znalazła się w wydawanym przez Cambridge University Press piśmie „Medical History”. Publikował również artykuły w takich pismach jak „Meander”, „Dzieje Najnowsze” czy „Przegląd Historyczny”.

Prawa autorskie do zdjęcia

Zdjęcie pochodzi z portalu wikipedia.org. Autorem jest Bartek Kuzia. Zdjęcie zostało wykorzystane na podstawie licencji CC BY 4.0.