Przywódcy

Marcin Luter

Marcin Luter

Marcin Luter urodził się w Eisleben, 10 listopada 1483 roku. Zmarł w miejscowości swego urodzenia 18 lutego 1546 roku. Był niemieckim reformatorem religijnym, teologiem i inicjatorem reformacji, będąc jednakowoż wybitnym humanistą, filologiem i pisarzem.

Krótki życiorys Marcina Lutra

Marcin Luter przyszedł na świat w Eisleben w roku 1483. Przyszedł na świat w rodzinie dość majętnej, lecz żyjącej z trudu pracy własnych rąk – ojciec był górnikiem i hutnikiem. Dorastał w rodzinie, której religijność była dla niego rytualno – obrzędowa, a to odnośnie czynów, którymi się później zapisał. Zdobywał wykształcenie na Uniwersytecie w Erfurcie, gdzie mógł poznać nauki wyzwolone oraz prawo (to na prawie zależało zwłaszcza jego rodzicom, wole tą pragnął wypełnić na zasadzie lęku przed rozczarowaniem rodziców, przede wszystkim z obawy przed ojcem, który chciał syna – prawnika). Następnie zapragnął odmiany, widząc swą drogę w rygorach zakonu augustianów eremitów. Trudno o jasne motywy Lutra, tym bardziej, że jedna z historii dotyczy pojedynku z przyjacielem, w którym śmiertelnie ranił przeciwnika, natomiast chcąc się uchronić przed wyrokiem sądu, czyli karą za czyn zakazany prawem, wstąpił do zakonu, w którym chronił go tak zwany azyl kościelny. Rok 1507 oznaczał dla Lutra przyjęcie święceń kapłańskich, natomiast rok 1508 to przeniesienie go do Wittenbergi, gdzie pozostawał. Tymczasem za sprawą papieża Leona X pojawiła się możliwość odpustu grzechów za stosowne sumy pieniędzy. Z tym bogobojny Luter nie mógł się pogodzić, zwłaszcza, że już wcześniej dużo jego wątpliwości budziła kościelna interpretacja Pisma Świętego. Nadszedł rok 1517, kiedy to Luter ogłosił swych 95 tez, które potępiały wspomniane odpusty. W efekcie nadszedł rok 1520, co oznaczało dla niego publiczne spalenie bulli papieskiej, a w efekcie jego ekskomunikę. Tym nie mniej jako prekursor reformacji Luter nie był wcale autorem nowej i spójnej teologii, podczas gdy jego akt doprowadził do niemieckiej wojny chłopskiej z roku 1525. Należy przy tym zaznaczyć, iż Luter wszedł następnie w związek z Katarzyną von Bora, mianowicie byłą zakonnicą – razem doczekali się kilkunaściorga dzieci. Luter zmarł 18 lutego 1546 roku. Jest to ważna data w kalendarzu wyznań zreformowanych, bowiem to wtedy każdego roku Luter jest wspominany.

Biografia rozszerzona Marcina Lutra

Wybory podyktowane ideałami

Przyszedł na świat w rodzinie uważanej za dość bogatą. W domu rodzinnym panowała atmosfera religijności dogmatyczno – obrzędowej, rytualnej i powierzchownej religijności, przeciwko której Luter później wystąpił i potępiał. Na rok 1501 datuje się rozpoczęcie przez niego studiów na Uniwersytecie w Erfurcie, gdzie swoją szczególną uwagę poświęcił naukom wyzwolonym, w szczególności również prawu. Na rok natomiast 1505 przypadło jego mocne postanowienie by wstąpić do zakonu augustianów eremitów, co też uczynił ze względu na panującą tam najsurowszą regułę. Następnie święcenia kapłańskie przyjął w roku 1507, by rok później zostać przeniesionym do klasztoru w Wittenberdze.

Otwarta krytyka Kościoła

W roku 1516 miał miejsce otwarty spór Lutra z Kościołem, podyktowany faktem, iż wówczas to papież Leon X ustanowił możliwość udzielania odpustów grzechów za pieniądze. W 1517 Luter przedstawił 95 tez potępiających tą formę odpustów, dając tym samym początek reformacji. Nie był to jednak jedyny aspekt, przeciwko któremu występował, bowiem Luter sprzeciwiał się też papieskiej supremacji i nauce kościelnej, która nie odnajdywała odzwierciedlenia w Ewangelii. Wreszcie w roku 1520 w Wittenberdze ostentacyjnie i symbolicznie spalił bullę papieską, co poskutkowało jego ekskomuniką. Należy jednak zaznaczyć, że mimo że Luter był w ten sposób prekursorem reformacji, to nie stworzył on spójnej teologii. Uważa się, że to błędnie interpretowane nauki Lutra miały bezpośredni wpływ na wybuch w Niemczech wojny chłopskiej w roku 1525.

Do kontrowersyjnych należał związek Lutra z byłą zakonnicą Katarzyną von Bora, z którą miał kilkanaścioro dzieci. Brał też na wychowanie dzieci znajomych. Jego wspomnienie obchodzone jest w rocznicę śmierci, 18 lutego, zmarł bowiem 18 lutego 1546. Dla wyznań zreformowanych Luter był, jest i pewnie pozostanie prawdziwym ojcem wiary. Jakkolwiek kojarzony przez dogmatyków katolickich z anarchią i rozłamem, to trzeba zwrócić uwagę na czas, w którym ogłosił swoich 95 tez, podkreślając faktyczną niemożność wykupienia łaski bożej w sposób materialny.

Ciekawostki o Marcinie Lutrze

  • W swym zakonie Luter zajmował stanowisko prowincjonała, mającego pod swą pieczą kilkanaście placówek zakonnych. Nie był zatem zwykłym szeregowym zakonnikiem, lecz człowiekiem dość opiniotwórczym. Tymczasem zwykło się stawiać sprawy w kontekście, jakoby był Luter kimś w zakonie całkiem szeregowym, kto wypłynął nagle na fali krytyki odpustów.
  • W związku z m.in. wystąpieniem Lutra i jego tezami wybuchła w Niemczech rewolucja chłopska, która pociągnęła za sobą wiele tysięcy ofiar.
  • Luter pojął za swą żonę byłą zakonnicę katolicką, z którą mógł się ożenić właśnie dzięki religijnemu rozłamowi jaki sam zainicjował.

Cytaty Marcina Lutra

„Człowiek nie może godnie Boga wzywać, ani się modlić, jeżeli nie chce odstąpić od naumyślnych grzechów, ani się nie chce poprawić. Ku prawej modlitwie należy też szczera pokuta i wystrzeganie się grzechów przeciw sumieniu, tj. żeby człowiek nie dał się złym skłonnościom swoim, przeciw Boskiemu przykazaniu, umyślnie i z wiedzą.”

„Jak pieczęć uwierzytelnia list, tak dobre uczynki uwierzytelniają wiarę.”

„Jedynie z łaski przez wiarę.”

„Jedynie Pismo Święte.”

„Jeśli nie zostanę przekonany przez świadectwa Pisma albo ewidentne argumenty rozumowe, to pozostanę związany świadectwami Pisma, które przytoczyłem, a moje sumienie pozostanie w niewoli Słowa Bożego. Także nie wierzę samym tylko papieżowi i soborom, pewną jest bowiem rzeczą, iż często mylili się i zaprzeczali samym sobie. Nie mogę zatem i nie chcę niczego odwoływać, ponieważ postępowanie wbrew sumieniu nie jest ani bezpieczne ani uczciwe.”