Politycy Przywódcy

Benjamin Franklin

Miejscem urodzenia Benjamina Franklina przyszedł został Boston, datą zaś 17 stycznia 1706 roku. Zmarł natomiast w Filadelfii, 17 kwietnia 1790 roku. Był przede wszystkim amerykańskim politykiem, lecz także drukarzem, uczonym, wreszcie filozofem i wolnomularzem.

Biografia i życiorys Benjamina Franklina

Urodził się 17 stycznia 1706 roku, w Bostonie. Pracował już w wieku lat dwunastu, będąc drukarzem w zakładzie swego brata, jednocześnie efektywnie przemycając do gazety swoje napisane artykuły. Później zdecydował przenieść się do Filadelfii. Wiele nauczyła goj podróż do Anglii, założył wówczas klub dyskusyjny. Już wtedy Franklin opracował intelektualne teorie nowoczesnej ekonomii, które odnalazły następnie druk w tytule prasowym. Zdobył popularność natomiast publikując swój zbiór pt. „Almanach biednego Ryszarda”. Był całkiem czynnym działaczem i także założycielem słynnego Amerykańskiego Towarzystwa Filozoficznego. Był wreszcie Franklin również założycielem q roku 1751 Uniwersytetu Pensylwania. Pilnie uczył się języków, nabywając umiejętność płynnego mówienia w czterech językach. Trzynaście kolejnych lat piastował w radzie miejskiej Pensylwanii swój urząd. Był później orędownikiem i pomysłodawcą utworzenia Stanów Zjednoczonych. Spędził następnie pięć lat w Wielkiej Brytanii angażując się jako strona w sprawach sądowych przeciwko zaborczej polityce, jaką stosowały władze Angielskie na terytorium późniejszego USA. W roku 1775 Franklin otrzymał wreszcie funkcje delegata, którą mógł podjąć na Drugim Kongresie Kontynentalnym, a to posiadając już wówczas reputacje męża opatrznościowego. Przewodniczył sukcesywnie także pracom Tajnego Komitetu ds. Korespondencji Zagranicznej. Jego to również dziełem okazał się późniejszy projekt przewidujący utworzenie amerykańskiej unii, przez co mógł następnie zostać Poczmistrzem Generalnym Stanów Zjednoczonych. Był zatem w roku 1776 człowiekiem, który zostając współautorem i sygnatariuszem Deklaracji Niepodległości Ojcem – został też i założycielem USA. Czynił później rozmaite starania, zabiegał na przykład o poparcie Francji w czasie trwania wojny o niepodległość USA – zabiegi te okazały się bardzo efektywne, zyskując wówczas wsparcie materialne jak i polityczne Trójkolorowych. Był rzecz jasna, z czego zasłynął – rzecznikiem i pomysłodawcą pierwszej Konstytucji. Benjamin Franklin odszedł 17 kwietnia 1790 roku. Odszedł jako człowiek, który przeszedł do historii a życia, będąc osobą co najmniej wszechstronną, bowiem oprócz swych działań politycznych był również Franklin spełnionym naukowcem, który odebrał za sprawą swoich poczynionych obserwacji i regularnych prac na temat magnetyzmu najlepsze wyróżnienia w dziedzinach nauk.

Ciekawostki o Benjaminie Franklinie

  • Benjamin Franklin miał nieślubnego syna Williama. Zastanawia przy tym fakt, iż jego syn był zagorzałym lojalistą angielskim, uważającym, że kontrola Anglii nad koloniami jest niezbędna.
  • Na banknocie studolarowym odnajdujemy podobiznę Benjamina Franklina, mianowicie Ojca – założyciela USA.
  • Był autorem powiedzenia „Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki”.
  • Został uznany za „najszlachetniejszego pisarza ludu” przez niemieckiego filozofa Johann’a Gottfried’a Herder’a.
  • Rozprawami ekonomicznymi Franklina zainteresowany był Karol Marks.
  • Benjamin Franklin współpracował z takimi gigantami wynalazczości jak Georg Wilhelm Richmann, Franz Aepinus oraz Michaił Łomonosow.

Cytaty Benjamina Franklina

„Barbarzyńcami nazywamy tych, których zwyczaje różnią się od naszych.”

„Bramy mądrości nigdy nie bywają zamknięte.”

„Cygaro to śmierdzące ziele z ogniem na jednym, a z głupcem na drugim końcu.”

„Czas to pieniądz.”

„Człowiek mądry więcej uczy się od swoich wrogów, niż głupiec od przyjaciół.”

Źródła

  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Franklin
  • https://wypracowania24.pl/historia/9119/benjamin-franklin-biografia-zyciorys
  • https://www.biography.com/people/benjamin-franklin-9301234