Różne

Benedykt XVI

Benedykt XVI, czyli Joseph Ratzinger to Niemiecki duchowny rzymskokatolicki, który był 265. papieżem Kościoła łacińskiego między kwietniem 2005 roku a lutym 2013 roku, kiedy to odszedł na emeryturę składając swój pontyfikat.

Krótki życiorys Benedykta XVI

Joseph Ratzinger przyszedł na świat 16 kwietnia 1927 roku w niemieckim Marktl. W 1939 roku wstąpił do seminarium. Został wcielony do Hitlerjugend i służył w wojsku w latach 1943-1945. Po wojnie kontynuował naukę w seminarium. Rok 1951 był dla Ratzingera czasem święceń kapłańskich. W 1953 roku uzyskał stopień doktora nauk, później habilitację, wreszcie profesurę. W roku 1977 działał już jako arcybiskup i kardynał, aby, jak powszechnie wiadomo, zostać prefektem Kongregacji Nauki Wiary w 1981 roku, od tego czasu pracował również dla Jana Pawła II jako ghostwriter. Był także przewodniczącym Międzynarodowej Komisji Teologicznej i Papieskiej Komisji Biblijnej, zajmując też stanowisko dziekana Kolegium Kardynalskiego. Po śmierci Jana Pawła II został papieżem Kościoła rzymskokatolickiego. Przyjął wtedy imię Benedykt XVI. Benedykt XVI był pierwszym od XIII wieku papieżem, który zrezygnował dobrowolnie z piastowanego urzędu.

19 kwietnia 2005 roku Joseph Ratzinger został wybrany na głowę stolicy apostolskiej; przyjął imię Benedykt XVI na cześć Benedykta, papieża którego pontyfikat uznał za najistotniejszy. Stanowisko papieskie sprawował do lutego 2013 roku. Wówczas to abdykował i stał się papieżem emerytowanym. Był i pozostaje teologiem uważanym za dogmatyka i fundamentalistę – jest przeciwnikiem teologii wyzwolenia, zwolennikiem rzecz jasna prawa naturalnego. „Kreacja i Ewolucja” jest książką Ratzingera z roku 2007, w której wypowiada się sceptycznie na temat teorii ewolucji.

Biografia rozszerzona Benedykta XVI

Urodził się 16 kwietnia 1927 roku w niemieckim Marktl. Przyszedł na świat w rodzinie, która wówczas należała do niższej klasy średniej, natomiast swoje cele dotyczące kariery duchownej zorientował już jako nastolatek, by w 1939 roku wstąpić do seminarium. Niestety rzeczywistość wojenna zmusiła go do wstąpienia do Hitlerjugend, następnie służył w wojsku w latach 1943-1945. Tymczasem minął czas wojny i mógł kontynuować to co sam bardzo wcześnie zaplanował. Kontynuował naukę w seminarium, dzięki czemu w 1951 otrzymał święcenia kapłańskie, stopień doktora natomiast dwa lata później, a w 1957 roku przyjął habilitację – rok po niej profesurę Uniwersytetu w Bonn. Wykładał też w Münsterze. Już w roku 1977 działał jako arcybiskup i kardynał, a później, jak powszechnie wiadomo, papież Kościoła rzymskokatolickiego przyjmując imię Benedykt XVI. Benedykt XVI był pierwszym od XIII wieku papieżem, który zrezygnował dobrowolnie z piastowanego urzędu.

Co niezwykle istotne z punktu widzenia doniosłości tej persony, Ratzinger został prefektem Kongregacji Nauki Wiary w 1981 roku, od tego czasu pracował również dla Jana Pawła II jako ghostwriter. W udziale przypadło mu wiele funkcji w Kurii Rzymskiej, pośród wielu był przewodniczącym Międzynarodowej Komisji Teologicznej i Papieskiej Komisji Biblijnej, zajmował też stanowisko dziekana Kolegium Kardynalskiego.

19 kwietnia 2005 roku Joseph Ratzinger został wybrany na papieża; przyjął imię Benedykt XVI na cześć Benedykta, papieża którego pontyfikat uznał za najistotniejszy. Stanowisko sprawował do lutego 2013 roku. Wówczas to abdykował i stał się papieżem emerytowanym.

Rozważania teologiczne Benedykta XVI osadzone były i obejmowały w dużej mierze obszar teologii zwanej dogmatyczną i fundamentalną, bazował także na chrystologii sensu.Benedykt XVI zwracał uwagę na negatywne wpływy ze strony sekt, czy też ruchu New Age, próbował naświetlić teologie wyzwolenia od jej ciemnej strony, podobnie w przypadku radykalnego feminizmu. Negatywnym zjawiskiem opatrzył samo kwestionowanie moralności chrześcijańskiej i prawa naturalnego. Jego książka „Kreacja i Ewolucja” z roku 2007 przedstawia sceptycyzm na temat teorii ewolucji. Był i pozostał wrogiem aborcji, podobnie w przypadku antykoncepcji, homoseksualizmu, czy też związków partnerskich i ekumenizmu.

Benedykt XVI otrzymał siedem doktoratów honorowych, przyznał mu wyróżnienie Katolicki Uniwersytet w Eichstätt w roku 1985, Katolicki Uniwersytet Lubelski w roku 1988, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie w roku 2015, a także otrzymał odznaczenie Missio Reconciliationis, czyli „Misja Pojednania” w 1993 roku.

„Benedykt XVI Ostatnie rozmowy” Petera Seewalda jest pozycją obowiązkową, która dla zainteresowanych przedstawia nigdzie indziej nie publikowane niuanse życia papieża.

Ciekawostki o Benedykcie XVI

  • Jest przeciwnikiem antykoncepcji, związków pozasakramentalnych oraz aborcji rozumianej w jej wersji laickiej.
  • Przyjął imię Benedykt w nawiązaniu do pontyfikatu Benedykta XV, który był papieżem czasu I wojny.
  • Jest dotąd był najlepiej wykształconym papieżem, czego dowiódł jeszcze jako kardynał za czasów Jana Pawła II.
  • Wyrażał i nadal głosi przekonanie o niezwykle wątłej kondycji pokoju światowego.
  • W miejscowości Wathlingen w Dolnej Saksonii Benedykt XVI ma plac swojego imienia, jest to bowiem ten jedyny region w Niemczech, gdzie można ulicom i placom nadawać imiona osób żyjących.
  • Benedykt XVI doczekał się we Włoszech klubu swych miłośników.
  • Pontyfikat Benedykta XVI trwał 8 lat.
  • Został nazwany „papieżem słowa”, w przeciwieństwie do Jana Pawła II – „papieża czynu”.
  • Ratzinger wyznał, że modlił się do Boga, aby go nie wybrano.

Cytaty Benedykta XVI

„Bez Boga człowiek nie wie, dokąd zmierza, i nie potrafi nawet zrozumieć tego, kim jest.”

„Bez perspektywy życia wiecznego postęp ludzki na tym świecie pozbawiony jest oddechu. Zamknięty w ramach historii, wystawiony jest na ryzyko, że będzie sprowadzony jedynie do tego, by coraz więcej mieć.”

„Bez prawdy miłość staje się sentymentalizmem. Miłość staje się pustym słowem, które można dowolnie pojmować. Na tym polega nieuchronne ryzyko, na jakie wystawiona jest miłość w kulturze bez prawdy. Pada ona łupem emocji oraz przejściowych opinii jednostek, staje się słowem nadużywanym i wypaczonym i nabiera przeciwstawnego znaczenia.”

„Błogosławieni i święci byli osobami, które nie szukały z uporem własnego szczęścia, ale całkiem po prostu chciały uczynić dar z siebie, ponieważ dotarło do nich światło Chrystusa.”


Autor zdjęcia Benedykta XVI: Sergey Gabdurakhmanov